Laatu ja HSE

 

 

 

 

 

 

    

      

 

Jokaisen työpäivän voi suorittaa ilman tapaturmia. Yhtiöidemme työntekijät saavat perehdytyksen omien työtehtävien turvallista suorittamista varten. Hyvällä ja turvallisella tekemisellä suojellaan sekä itseä että muita työn vaikutuspiirissä olevia henkilöitä tapaturmilta. Esimiehillä on vastuu varmistaa, että työn tekemiselle on riittävät edellytykset olemassa. Työturvallisuusasioiden noudattamista valvotaan HSE (Health, Safety, Environment)  auditoinneilla.

Toiminnassamme pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme laatua ja reagointikykyä tavoitteena toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Toimintamme keskeinen arvo on tarjota asiakkaillemme virheettömiä ja korkealaatuisia tuotteita sekä palveluja ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tuotantoprosessin laadun takaavat yhtiöidemme ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, laatusertifikaatit ja -standardit, jotka kattavat hitsauksen, laadunvalvonnan sekä ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät:

  • ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä
  • ISO 14001 ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
  • ISO 3834-2 hitsauksen laadunhallintastandardi
  • ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä
  • PED 97/23EC,G painelaitedirektiivin mukainen standardi
  • EN 1090-1:2009+A1:2011 Liite ZA, Rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät

 

© 2022 Oy SteelDone Group Ltd.